Det är min smärtsamma plikt att meddela att vår förbundsordförande Hans Ridderström  p. g. a. hälsoproblem har beslutat avgå med omedelbar verkan, detta har han meddelat valberedningen. Enligt stadgarna medför det att jag som vald v. ordf. övertar ordförandeskapet.

Tillsammans med övriga ledamöter i förbundsstyrelsen ska jag fortsatta med det arbete Hans startade. Vi hann inte jobba så mycket tillsammans i nya styrelsen, men jag delar Hans synpunkter och visioner om styrelsearbetet. Vi i styrelsen kommer att sakna dig och vi hoppas att du får den bästa möjliga hjälp.
Ett stort och varmt tack för ditt engagemang och för dina år i förbundsstyrelsen.
Styrelsen Aktiva Seniorer
gm/Birgitta Berglund
v. ordf


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014