Hej alla aktiva seniorer.

Nu är vårprogrammet i våra föreningar i full gång och många av oss har även haft årsstämma. Jag önskar alla styrelseledamöter, nya som gamla, välkomna till ett nytt aktivt år. Glöm inte meddela nya styrelseledamöter till förbundet.

Förbundsstyrelsen hade arbetsmöte den 17-18 februari i Norrköping. Programmet för ordförandekonferenserna under april månad fastställdes och kommer att snarast sändas ut till berörda, är du förhindrad, skicka en ersättare. Jag hoppas på givande möten.

Kassören redovisade resultat och balansräkning, samt budget för 2015. Beslöts att redovisning och revision samt verksamhetsberättelse fortsättningsvis skall ske årsvis.

Som ni sett har förbundet en ny hemsida, vår webbmaster Kaj Svartström uppmanar alla föreningar att bidra med material från alla våra aktiva föreningar. På hemsidan kan du även ta del av protokoll och annan info från styrelsen.

Nästa gång styrelsen träffas blir den 19-20 maj i Norrköping.

Ha det så bra i vårvintervädret, här i Sundsvall är strålande sol.

Birgitta Berglund

Ordf


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014