Hej alla aktiva seniorer.

Förbundsstyrelsen hade arbetsmöte i Norrköping den 19-20 maj.

Carin Aronsson från Medborgarskolans huvudkontor, ansvarig för samarbetet med medlemsorganisationerna, var inbjuden med anledning av den styrelseutbildning som Medborgarskolan i Umeå skulle lämna förslag till och som inte utformats som avsetts. Problem uppstod pga. personalförändringar. Carin lovade återkomma med svar på våra frågor och försöka presentera ett förslag på utbildning under augusti månad.

Minnesanteckningarna från ordförandekonferenserna behandlades och det framkom tydligt att många ville ha styrelseutbildning. Styrelsen diskuterade även centralt medlemsregister, som vår Webmaster undersöker, begränsad mandatperiod, närvaro på sociala medier. Förbundet finns nu på Facebook och Twitter. Gilla oss. Några av frågorna från ordförandekonferenserna kommer att diskuteras på våra samrådsmöten i höst. Inbjudan till samråden kommer inom kort, notera dag och plats, hoppas på stort deltagande.

Vi diskuterade även föreningsfrågor. I Karlstad arbetar Anders Kraft tillsammans med MBSK, interimsstyrelse är utsedd, vi önskar stort lycka till.

Styrelsen träffade Norrköpingsföreningen som har problem och gav en hel del tips och idéer och de jobbar vidare.

I Piteå, Kristianstad och Simrishamn undersöks om intresse för nystart finns.

Arbetet med detaljer inför förbundsstämman i Umeå den 13-14 maj 2016 påbörjades och fortsätter.

Utförligt protokoll kommer senare på hemsidan.

Ni har nu alla snart genomfört ert vårprogram och är väl förtjänta av en lång och härlig sommarledighet inför höstens övningar.

Jag önskar er alla en riktigt glad sommar.

Birgitta Berglund

Ordf.

Syrener vid Tyska torget, Norrköping


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014