Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar, så ni kunnat ladda batterierna för höstens alla program.

Vi i förbundsstyrelsen hade vårt första arbetsmöte efter sommaren, den 8-9 september i Norrköping.

Christer Johansson från FAS Enköping var inbjuden till mötet som representant från golfkommittén inom FAS. Han redovisade ett välskött arrangemang av årets golvtävling i Enköping. Han jobbar nu med planering av 2016 års tävling och där värdföreningen troligen blir FAS Örebro i samarbete med Kårsta Golfklubb i Örebro och Lindesbergs Golfklubb. Golfkommittén inom FAS består av Christer Johansson, FAS Enköping och Lillemor Fridlundh, Förbundsstyrelsen.

Även Bengt Karlsson, ordförande i valberedningen i förbundet Aktiva Seniorer, var inbjuden. Han förhörde sig om inställningen till fortsatt styrelsearbete bland styrelseledamöterna efter enskilda samtal. Arbetet inom valberedningen fortsätter på våra samråd i höst där representanter kommer att närvara.

Bengt Karlsson är även ledamot i Medborgarskolans styrelse och han meddelade att Medborgarskolan står inför en genomgripande omorganisation. Detta skulle vara en orsak till att det utbildningsmaterial som Medborgarskolan lovat oss angående utbildning av styrelse och valberedning inte presenterats inom utlovad tid. Styrelsen arbetar vidare med frågan.

Styrelsen får många inbjudningar till föreningarnas jubileum. Vi beslutade att närvaro inte generellt kan genomföras utan hänvisar till samrådsansvarig från fall till fall. Alla föreningar uppmanas att meddela vår kassör Barbro Elggren, vilken organisation som skall erhålla jubileumspresent.

Föreningsfrågor diskuterades. Karlstad är en förening som är under uppbyggnad, några orter har önskemål om omstart i höst. Styrelsen arbetar främst med att hjälpa de föreningar som behöver hjälp och stöd, men är öppen för att bilda nya föreningar där intresse finns.

Vår webmaster Kaj Svartström efterlyser mer material till hemsidan. Alla ni som gör trevliga studiebesök eller har intressanta program på månadsmöten skicka in material till hemsidan.

Till sist vill jag önska en fin höst med trevligt samvaro på möten, studiecirklar och studiebesök.

Birgitta Berglund /ordf.


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014