Hej alla Aktiva Seniorer!

Förbundsstyrelsen har nu haft styrelsemöte, åter i Norrköping, den 13 april, där vi mest behandlade frågor inför förbundsstämman den 13-14 maj i Umeå. Vår sekreterare, Asta, hade lagt ner ett stort arbete med att ta fram underlag till alla handlingar inför stämman. Tack Asta!

Motionerna behandlades, ekonomiska handlingar inför stämman undertecknades. Vi kunde konstatera att medlemsantalet ökat med 200 medlemmar, sedan förra året. Glädjande, men några föreningar har också upplösts, som Norrköping och Karlstad, Vimmerby är vilande. Jönköping önskar jag all framgång i sitt fortsatta arbete med bildandet av ordinarie styrelse.

Valberedningen lämnade förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. Mycket arbete har lagts ner på att finna representanter i förbundsstyrelsen. Det är minst lika svårt att få ledamöter till förbundet som till lokalföreningarna.

Vi diskuterade ersättning till föreningar som söker bidrag för resekostaderna t ex till förbundsstämmor. Vi beslöt att 50 % för en person med billigaste färdsätt skulle utgå till föreningar med sämre ekonomi, dock högst 2000 kronor.

Jag har inte så mycket mer att berätta denna gång, vi ses snart, jag ser fram emot att få träffa alla ombud på förbundsstämman i Umeå.

Sist vill jag önska er alla en solig och skön vår, den började så bra, men sen försvann den.

Väl mött i Umeå!

Birgitta Berglund

Ordf. FAS


Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014