Förbundet Aktiva Seniorer

Hej alla Aktiva Seniorer!

Vi i förbundsstyrelsen har nu haft vårt sista arbetsmöte för året, 24-25 nov. i Norrköping. Inbjudna till mötet var förbundets valberedning, Karin Larsson, FAS Malmö, Bengt Karlsson FAS Uppsala, Joel Danielsson FAS Trollhättan. Ing-Marie Noréen FAS Kungsbacka ej närvarande pga. sjukdom.

Bengt Karlsson, sammankallande i valberedningen, redovisade deras uppgifter enligt beslut av förbundsstämman 2014. Valberedningen skall vid stämman i Umeå 2016 lämna förslag på styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt efter samråd med styrelse utse valberedning. Beslöts enhälligt att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 8 st. Om möjligt jämt fördelade mellan män och kvinnor. Kompetens och geografisk spridning bör beaktas.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar, så ni kunnat ladda batterierna för höstens alla program.

Vi i förbundsstyrelsen hade vårt första arbetsmöte efter sommaren, den 8-9 september i Norrköping.

Christer Johansson från FAS Enköping var inbjuden till mötet som representant från golfkommittén inom FAS. Han redovisade ett välskött arrangemang av årets golvtävling i Enköping. Han jobbar nu med planering av 2016 års tävling och där värdföreningen troligen blir FAS Örebro i samarbete med Kårsta Golfklubb i Örebro och Lindesbergs Golfklubb. Golfkommittén inom FAS består av Christer Johansson, FAS Enköping och Lillemor Fridlundh, Förbundsstyrelsen.

Hej alla aktiva seniorer.

Förbundsstyrelsen hade arbetsmöte i Norrköping den 19-20 maj.

Carin Aronsson från Medborgarskolans huvudkontor, ansvarig för samarbetet med medlemsorganisationerna, var inbjuden med anledning av den styrelseutbildning som Medborgarskolan i Umeå skulle lämna förslag till och som inte utformats som avsetts. Problem uppstod pga. personalförändringar. Carin lovade återkomma med svar på våra frågor och försöka presentera ett förslag på utbildning under augusti månad.

Hej alla aktiva seniorer.

Nu är vårprogrammet i våra föreningar i full gång och många av oss har även haft årsstämma. Jag önskar alla styrelseledamöter, nya som gamla, välkomna till ett nytt aktivt år. Glöm inte meddela nya styrelseledamöter till förbundet.

Förbundsstyrelsen hade arbetsmöte den 17-18 februari i Norrköping. Programmet för ordförandekonferenserna under april månad fastställdes och kommer att snarast sändas ut till berörda, är du förhindrad, skicka en ersättare. Jag hoppas på givande möten.

December månad, ingen snö, bara mörk och grå.

Då fick vi Sundsvallsbor, på luciadagen, chansen att lysa upp vår stad i ett fackeltåg över E4-bron. Vi var mer än 10 000 personer, många Aktiva Seniorer, som vandrade de drygt 2 kilometrarna över bron för att slå världsrekord och ta plats i Guinness rekordbok. Kravet för världsrekord med fackeltåg är att alla deltagare ska bära ett elektriskt ljus, som lyser under hela paraden och att paraden håller ihop. Nuvarande rekord i grenen ”Largest torchlit parade” är från Djakarta, med 3 690 deltagare, så vi ligger bra till för nya världsrekordet. Det blev en folkfest där ung som gammal strålade samman. Nu väntar vi bara på invigningen av bron som sker med pompa och ståt den 18 december.

Så har ännu en förbundsstämma hållits under förbundets 25-åriga historia. Ett stort tack till föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona för ett lysande värdskap under stämman 16-17 maj !

Vid stämman valdes en ny styrelse med undertecknad som ordförande. Jag tackar för förtroendet och skall tillsammans med mina styrelsekamrater efter bästa förmåga försöka leva upp till era förväntningar. Under fliken föreningsservice hittar du styrelsens verksamhetsplan och budget för 2014-15. Planen beskriver översiktligt styrelsens arbetsinriktning och prioriterade arbetsområden. Budgeten är en rambudget, som kan komma att justeras under hösten 2014.

Hej alla Aktiva Seniorer!

Jag vill tacka för alla givande möten och samtal under de åren jag haft förmånen att arbeta i Förbundsstyrelsen, jag tror det är bortåt 16-17 år. Det har varit väldigt roligt och fortfarande tycker jag att FAS är en organisation som uppfyller alla mina önskningar om att ha en innehållsrik tillvaro.

Karlskrona blev en fin upplevelse, stämman var välordnad av Lars Haller och hans medarbetare och utfärden på lördagsmorgonen blev kronan på verket.

Nu ser jag fram emot att jobba lite mer på hemmaplan och det är inte så dumt det heller.

En riktigt skön sommar önskar jag er alla!

Ing-Marie

Ordförande

Christina Edvertz

Christina Edvertz

Ordförande
Förbundsstyrelsen

E-post

Ordförandebrev 2010-2014