Förbundsstämma 13-14 maj 2016 i Umeå

Foto: Dag Magnusson, Kaj Svartström

Reportage från förbundsstämmor 2006-2012