Foto: Rune Svensson, Huskvarna


Reportage från förbundsstämmor 2006-2012