Förbundet Aktiva Seniorer

Den 31 mars har passerats, men fortfarande får jag förfrågningar och försändelser angående årsrapporten. Låt mig därför påminna om att blanketten Årsrapport finns att ladda ner från förbundets hemsida under Föreningsservice. Ifylld blankett skall snarast efter föreningens årsmöte skickas till förbundets kassör.

Varken årsmötesprotokoll eller verksamhetsberättelse skall alltså skickas in! Däremot skall eventuella förändringar i fråga om ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webbmaster rapporteras till ansvarig för föreningsregistret hos förbundet.

Rolf Bååth

Måndagen den 5 mars 2018 träffades förbundsstyrelsen och förbundets valberedning i Skövde för överläggningar inför årets förbundsstämma i Värnamo 25 -26 maj. Det blev ett mycket konstruktivt möte med bra diskussioner.

Rolf Bååth

Hej aktiva seniorer !

Eftersom vår ordförande Birgitta Berglund befinner sig på resa på kontinenten, har det fallit på min lott att sammanfatta det senaste mötet i förbundsstyrelsen. Det ägde rum i Örebro 3-4 maj i samband med att förbundets arkivalier efter genomgång flyttades från Medborgarskolan till Arkivcentrum.

Sekreterare

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post