Förbundet Aktiva Seniorer

Måndagen den 5 mars 2018 träffades förbundsstyrelsen och förbundets valberedning i Skövde för överläggningar inför årets förbundsstämma i Värnamo 25 -26 maj. Det blev ett mycket konstruktivt möte med bra diskussioner.

Rolf Bååth

Hej aktiva seniorer !

Eftersom vår ordförande Birgitta Berglund befinner sig på resa på kontinenten, har det fallit på min lott att sammanfatta det senaste mötet i förbundsstyrelsen. Det ägde rum i Örebro 3-4 maj i samband med att förbundets arkivalier efter genomgång flyttades från Medborgarskolan till Arkivcentrum.

Sekreterare

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post