Hej aktiva seniorer !

Eftersom vår ordförande Birgitta Berglund befinner sig på resa på kontinenten, har det fallit på min lott att sammanfatta det senaste mötet i förbundsstyrelsen. Det ägde rum i Örebro 3-4 maj i samband med att förbundets arkivalier efter genomgång flyttades från Medborgarskolan till Arkivcentrum.

Förbundets revisor Gunnar Hedberg deltog i styrelsemötet denna gång. Vår kassör Ingvor Lindström meddelade att alla föreningar ännu inte lämnat uppgifter om medlemsantal och ekonomisk status. Webmastern Kaj Svartström berättade att hemsidan har 50-60 besök varje dag. Styrelsen beslöt att förbundet skall tillhandahålla ett bokningsprogram för föreningarna.

Ordförandekonferensernas frågor kommenterades. Mun till mun metoden verkar vara det vanligaste sättet för marknadsföring. Förslaget till nya föreningsstadgar hade orsakat livliga diskussioner.

Höstens samrådsorganisation fastställdes och kommer att läggas ut på hemsidan. Förbundsstämman 2018 äger rum i Värnamo 25-26 maj och inbjudan skickas ut i februari 2018. Påminnelse om årets FAS-golf skall också skickas ut.

Att ha styrelsemöte i Örebro slog väl ut, och styrelsen beslöt att även nästa gång, d v s 30-31 augusti träffas i Örebro.

Till sist vill jag önska alla en skön och trevlig sommar!

Rolf Bååth


Sekreterare

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post