Måndagen den 5 mars 2018 träffades förbundsstyrelsen och förbundets valberedning i Skövde för överläggningar inför årets förbundsstämma i Värnamo 25 -26 maj. Det blev ett mycket konstruktivt möte med bra diskussioner.

Rolf Bååth


Sekreterare

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post