Den 31 mars har passerats, men fortfarande får jag förfrågningar och försändelser angående årsrapporten. Låt mig därför påminna om att blanketten Årsrapport finns att ladda ner från förbundets hemsida under Föreningsservice. Ifylld blankett skall snarast efter föreningens årsmöte skickas till förbundets kassör.

Varken årsmötesprotokoll eller verksamhetsberättelse skall alltså skickas in! Däremot skall eventuella förändringar i fråga om ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webbmaster rapporteras till ansvarig för föreningsregistret hos förbundet.

Rolf Bååth


Sekreterare

Rolf Bååth

Rolf Bååth

Sekreterare
Förbundsstyrelsen

E-post