Deltagare från Malmö, Gislaved, Kalmar, Karlskrona, Tingsryd, Vimmerby, Värnamo, Växjö, Ystad samt från förbundet Asta Andersson som sedan var ordförande för mötet.

Trevligt och givande utbyte präglade mötet.

Mötet började med att deltagarna presenterade sig. Det tog en god stund då många kommande frågor i dagordningen diskuterades redan här och det visade sig att föreningarna hade olika arbetssätt inom styrelserna.

Diskuterades bl a ”Förbundsstyrelsens uppdrag och mål”.

  • Utbildningsfrågor/krav samt IT-stöd till verksamheterna i föreningarna.

Ett bokningsprogram för aktiviteter diskuterades också.

  • Föredragshållare och studiebesök bör anlitas lokalt p g a omkostnader
  • Förbundet på Facebook? Ja men lokalt får föreningarna själv bestämma

Stor variation på föreningarnas aktiviteter konstaterades och att det kan vara svårt att samordna aktiviteter mellan föreningar.

Noteringar från mötet finns att tillgå senare.

Ordförandekonferens i Malmö 2015-04-13. Foto: Anders Lundberg
Ordförandekonferens i Malmö 2015-04-13. Foto: Anders Lundberg