Förbundet Aktiva Seniorer

Våra föreningar finns på många orter i landet. Många av dem har egna hemsidor, där du kan få information om aktuellt program och hur du kan få kontakt, bl.a. för att göra en intresseanmälan om medlemskap!

Enligt styrelsebeslut 2017-05- 04 har samråden och ordförande - konferenserna samma indelning.
Nedanstående indelning med nya namn på regionerna fastställdes av styrelsen 2017-11-14 /15, och tre ändringar har sedan gjorts.