Aktiva Seniorers förbundsstyrelse 2016-2017

Förbundsstyrelsens sammansättning vald vid Förbundsstämman i Umeå 13-14 maj 2016: