Aktiva Seniorer i Umeå. Vasakyrkan var så gott som fylld vid Aktiva Seniorers traditionsenliga terminsavslutning. Pastor Zenitha Olsson inledde med en kort julbetraktelse. Liksom för 2 och 5 år sedan framförde Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola delar av sin julkonsert. Under Johanna Edlunds entusiastiska och skickliga ledning bjöd de 18 studenterna från första årskursen på en mycket varierad repertoar, där svenska julklassiker varvades med kända stycken ur musikaler, m.m.

Kören inledde genom att längs mittgången till förinspelad orkester framföra sånger från bl.a. musikalen My Fair Lady m.m. Att man redan lärt sig utstrålning och vikten av bra publikkontakt märktes, och att sång och musik ger stor glädje såg man i deras ansiktsuttryck. Programmet omväxlade mellan körsång, deklamation och danser. Genom stående ovationer visade åhörarna sin stora uppskattning. En kollekt till det planerade Hjältarnas hus i Umeå inbringade 8 500 kronor. Före konserten bjöd föreningen på adventskaffe i Vasakyrkans café del.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster