Aktiva Seniorer i Sundsvall hälsade den 26 november 2014 för sista gången på hos Trafikverket, Björneborgsgatan. Kommunikatör Marie Lundqvist hälsade oss alla (28 st.) välkommen. Sedan följde en allmän information om projektet E4 Sundsvall från byggstarten 2011 fram till dagens datum.

Syftet med hela projektet är att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och att minska miljöpåverkan. Den nya vägen, två mil lång, innehåller fem trafikplatser och 33 broar, däribland den 2109 meter långa Sundsvallsbron. Söndagen den 16 november efter nästan fyra års byggtid, men ett år tidigare än planerat, öppnades 17 kilometer ny E4 mellan Myre - Skönsmon. Den 18 december kommer Sundsvallsbron att öppnas för trafik. Därmed är projekt E4 Sundsvall nära sin fullbordan. Den nya sträckningen möjliggör bl.a. att Sundsvalls innerstad kan växa ut mot vattnet och att attraktiva områden blir tillgängliga för t.ex. bostäder. Som tack för ett intressant studiebesök överlämnades en burk med sött innehåll syftande till vår symbol, ett bi.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster