Vid jullunchen för våra funktionärer i december 2013 framförde styrelsen i vår förening Aktiva Seniorer i Borås några sketcher om den blivande kommungemensamma träffpunkten eller KGT, som den kallades då. Texterna andades en viss misstro mot att projektet verkligen skulle bli av inom rimlig tid.

Det blev så småningom klarlagt att inflyttning skulle kunna ske i mars 2015, men för vår förening gällde det att komma till Simonsland ännu tidigare, eftersom vi hade sagt upp kontraktet med fastighetsägaren på Göteborgsvägen 10. Bridgen kunde flytta in i en halvfärdig lokal, kansliet fick husera först på andra våningen och sedan i en källarbunker, och gruppverksamheten inrymdes provisoriskt på andra våningen för att sedan få ta en time out eller hålla till i lokaler ute på stan.

Simonsland skall uttalas med betoning på sista stavelsen och har fått sitt namn efter en person vid namn Simon, som helt enkelt hade sitt landområde här en gång i tiden. Sedan växte här fram ett industrilandskap med bland annat Svenskt konstsilke, och nu har Textilhögskolan, Textilmuseet och Textil Fashion Center flyttat in i de ny- och ombyggda lokalerna. Och i en av byggnaderna, Träffpunkt Simonsland, finns ett 40- tal pensionärs- och handikapp-föreningar tillsammans med en del kommunala myndigheter.

Första veckan i mars skedde vår förenings definitiva inflyttning till permanenta lokaler i Simonsland. Nu kunde kansliet lämna källarbunkern åt sitt öde, och de olika grupperna fick ta nya studielokaler i besittning. - De flesta som flyttat in verkar nöjda, säger Birgit Nilsson, som leder kansliverksamheten. Och visst måste det vara en stor förbättring för våra kanslidamer att sitta i ett ljust rum med utsikt jämfört med att sitta nere i den fönsterlösa bunkern.

Bridgen har funnits på plats ända sedan i början av september, och det är bara ett kontor som fattas för att allt skall vara komplett. Nu har även PRO börjat använda bridgelokalen.

Gruppverksamheten inryms i studielokaler på de olika våningarna, och när jag besöker Träffpunkt Simonsland en måndagsmorgon, hittar jag kursen om Bohuslän i sal Lugnet på femte våningen. Salen ligger precis intill hissen, och när jag kommer dit, håller man som bäst på med att undersöka om deltagarna vill ha kaffe eller te till fikat. I cafeét på entrévåningen kan man köpa fika, och man kan välja om man vill fika i caféet eller i studiesalen.

Parkeringsutrymmena i anslutning till träffpunkten är begränsade. Det billigaste sättet att parkera är att låta bilen stå kvar hemma och i stället ta bussen. Var tionde minut stannar linje 1 vid hållplatsen på Skaraborgsvägen nedanför Borås Övre.

Fredagen den 17 april invigdes Träffpunkt Simonsland i riktigt aprilväder. När kommunalrådet Lena Palmén och ordföranden i stadsdel Öster Ida Legnemark skulle ta till orda, började det regna, ja t o m hagla. Talen var föredömligt korta, och bandet kunde klippas i uppehållsväder. Då hade även träffpunktens chef Sofie Nelsén tagit plats på balkongen.

När den korta invigningen var över, strömmade åhörarna in i huset och spreds snart via trappor och hiss till alla de sex våningarna. Många föreningar var på plats och fick möjlighet att visa upp sig. Utanför vårt kansli hade ett av borden med snittar placerats, och där ringlade sig snart en lång kö. Det bjöds också på underhållning bl a av vår sångkör Fasetterna.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster