Aktiva Seniorer Köpings månadsmöte den 12 maj 2015 blev välbesökt. Ordförande Bengt Rosberg hälsade dagens föredragshållare, journalisten och utrikeskorrespondenten Stig Fredrikson, välkommen.

Stig Fredrikson skojade, med att så många kommit, om det var för honom eller var det ämnet som drog.
Vi fick en bild av vem Putin är, hans barndom, studietid, yrkesval, specialisering vid KGB. Läs mer här!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster