Aktiva Seniorer i Karlskrona hade i sin operacirkel bestämt sig för att lära sig mer om röstomfång och fick oväntad hjälp.
Fantastiskt! Hela Sveriges P2 lyssnande befolkning aktiverades för oss! Och en hel timme skall vi få lyssna på det vi önskat! Kan det bli bättre? Läs om programmet den 21 januari 2015 här!

Läs hela kåseriet på hemsidan här!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster