Trubaduren Pär Sörman besökte Aktiva Seniorers månadsmöte i Eskilstuna den 10 september. Det var höstupptakt med 120 medlemmar på plats i Munktellarenans stora sal. Pär visade sig vara en mästare på många olika instrument, och han sjöng ett stort antal visor hämtade ur den svenska visskatten. Alla kände vi igen Ferlin, Cornelis Vreeswijk, Taube, Dan Andersson och Mikael Wiehe.
Pär visade en bredd och känslosamhet i framförandet, som verkligen imponerade på publiken. Hur många hade tidigare lyssnat på en amerikansk cittra, en s.k. autoharp? Ja, det var ett förnämligt framförande. Föreningens samtliga cirklar, motionsgrupper m.m. är nu igång för hösten.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster