Aktiva Seniorer i Kungsbacka besökte Ryttmästarbostället i Skövde den 17 sept 2015. Kavallerimajor Bernhard Englund informerade om bakgrunderna och förutsättningarna för att skapa sin museiliknande anläggning. Bernhards berättarkonst gav många skratt och leenden, vi fick oförglömliga stunder! En väl genomförd visning av intressanta föremål, deras härkomst och användning.

Läs hela referatet här!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster