Föreningen Aktiva Seniorer i Borås har firat 20-årsjubileum i Sinnenas hus. Ett 70-tal medlemmar deltog i festligheterna med mingel, en god middag och trevlig samvaro.
Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade alla hjärtligt välkomna. Rolf Bååth gjorde några nedslag i föreningens historia. Som Förbundet Aktiva Seniorers representant gratulerade han FAS i Borås och önskade lycka till i fortsättningen. Förbundets gåva på 1000 kr att skänka till ett välgörande ändamål hade delats ut till Kvinnojouren i Borås. Ett tack från dem lästes upp.
Efter kaffe och kaka underhöll Hisingens nationalorkester Vier Brillen med egna texter och härlig musik. Det var ett mycket uppskattat inslag.
Som avslutning tackade Lotta Löfgren-Hjelm deltagarna för en trevlig kväll och Tore Varenius tackade arrangörerna.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster