Kåsören Cello skrev en gång att han kände till två sorters svampar. Den ena var Kantarell och den andra sorten var inte Kantarell, då hade svampkonsulent Anki Strömberg Holmlund en större repertoar, när hon besökte Aktiva Seniorer i Örnsköldsviks månadsmöte den 30 september.

Läs mer på föreningens hemsida!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster