Aktiva Seniorer Köping firade 25 år med fest på Culinaren. Ordföranden Bengt Rosberg hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Britta Kempe som för 25 år sedan startade föreningen.
Bengt bjöd Kurt Karlsson och Britta Kempe till podiet och ställde frågor om föreningens bildande och aktiviteter. Britta berättade att hon hade fått uppdrag av Medborgarskolan att samla intresserade och fick ihop till en interimsstyrelse och som ringar på vattnet växte medlemsantalet. Kurt, med ett rikt minnesarkiv, gav oss del av roliga resor och speciella händelser som lockade till skratt och igenkännelser.
Som tack fäste Bengt en stor ros på Britta och Kurts blus/kavaj.

Läs reportaget på föreningens hemsida!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster