Månadsmötet för Aktiva Seniorer i Kramfors den 16 okt 2017 samlade ca 130 medlemmar, 5 nya. Vice ordf Birger Söderström hälsade alla välkomna och lämnade raskt över ord och ton till dagens underhållare, Annica Winhagen och Jesper Norberg, som framförde "Ett lingonris i ett cocktailglas". Temat var Monica Zetterlunds repertoar och vi fick ta del av Annicas tolkning och suveräna framförande, fantastiska texter och ett elegant ackompanjemang av Jesper. Dessutom ett humoristiskt mellansnack! Uppskattande applåder från publiken efter en timmes fin underhållning.

Sedvanlig gympa, ledd av Birgit, kaffe med goda smörgåsar från Åsa samt lotteridragning med glada vinnare följde i rask takt. Info om cirklarna, en nystartad, bokcirkel. Höstfesten på FH i Nyland fulltecknad. Den 12 okt hade förbundet sammankallat klubbarna från region Nord (5 st) till ett möte i Umeå. Birger representerade vår klubb och berättade lite kort vad som dryftats där. Nya stadgar är under bearbetning. En gemensam fråga och dilemma för alla föreningar är rekryteringen till förtroendevalda. Han poängterade den viktiga sysslan som valberedningarna har. Mötet avslutades med ett tack till alla som kommit och till kaffegruppen. Nästa möte den 20 november. Föreläsning om minnet av professor Lars Nyberg, Umeå Universitet.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster