Vid Aktiva Seniorer i Kramfors månadsmöte den 20 nov. 2017 med temat "Det åldrande minnet", samlades 150 medlemmar på Mariatorget. Ordf. Ralf Lundqvist hälsade alla välkomna. Mötet startade med info av Sylvia, Margareta och Hans om pågående aktiviteter, nya förslag m.m.

Därefter välkomnades dagens gäst och föredragshållare, Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå Universitet. Lars tog vid och presenterade sig själv, född i Sollefteå, uppvuxen i Bollstabruk, skolgång i Kramfors t o m gymnasiet, nu bosatt i Umeå. Lars forskar om minnet och visade med ord och bild hur tekniken vad gäller hjärnforskningen gått framåt. Livslängden har fördubblats på 150 år från 45 år till 90 år. Olika faktorer som påverkar oss: arv, miljö, könsskillnader, kost o motion bl.a. och ett rikt socialt nätverk. Frågor ställdes och besvarades och Ralf tackade Lars för en fantastisk resa i minnenas värld.

Birgit såg till att vi mjukade upp våra stela leder, kaffe med goda mackor från Skafferiet serverades.

Lotteridragning av Birger som vitsade till det med anknytning till dagens ämne: "Mitt minne liknar en julkalender, fullt med luckor".
Ordf. avslutade med att hälsa alla välkomna till julbordet den 13 december samt stort tack till kaffegruppen, uppmaning att köra försiktigt och vara rädda om varandra.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster