Föreningen Aktiva seniorer i Borås har haft vårens sista månadsmöte. Ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm hälsade välkommen och presenterade dagens aktörer. Hon berättade också om de resor där det fortfarande finns platser kvar. Månadsmötets gäst Jan-Erik Nilsson visade i ord och bild vad som avgör vilka val vi gör i livet.

Information finns som vanligt på hemsidan och nästa nummer av FAS-Aktuellt är på gång.

Läs vidare på föreningens hemsida.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor