Föreningen Aktiva seniorer i Borås har haft vårens sista månadsmöte. Ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm hälsade välkommen och presenterade dagens aktörer. Hon berättade också om de resor där det fortfarande finns platser kvar. Månadsmötets gäst Jan-Erik Nilsson visade i ord och bild vad som avgör vilka val vi gör i livet.

Information finns som vanligt på hemsidan och nästa nummer av FAS-Aktuellt är på gång.

Läs vidare på föreningens hemsida.


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster