När Uppsala Aktiva Seniorer fick en förfrågan om att samarbeta med STF Uppsala om en resa till Örebro, tackade Aktiva Seniorer glatt ja.
 
Marianne Steckó är medlem hos både Aktiva Seniorer och hos Svenska Turistföreningen och hade sytt ihop ett utmärkt program för en heldagsresa med buss till Örebro.

Läs mer på föreningens hemsida!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster