Terminens sista månadsmöte i en fullsatt sal Åsikten innehöll ett föredrag Var rädd om ditt hjärta, men först hälsade ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm välkommen. Hon berättade om vakanser inför årsstämman i februari och gjorde också reklam för Rivierans guldgossar och Falkenbergsrevyn, som det fortfarande finns biljetter till. Sedan blev det kaffe med silviakaka.

Dagens föreläsare var Per Fransson, överläkare på medicinklinikens hjärtsektion på SÄS i Borås, där han tjänstgjort sedan 2001. Han inledde med att berätta om hjärtsjukdomar. Varje år utförs 1000 kranskärlsröntgen i Borås och 500 ballongsprängningar. Dödligheten inom ett år efter en hjärtinfarkt har minskat och är nu nere i 15 %. Per Fransson visade på instruktiva bilder hur en åderförkalkning uppstår, och han redogjorde för vad man ska göra, när man drabbats av svår kärlkramp.

Läs vidare på föreningens hemsida!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster