Framtidsgruppen under ledning av Åke Källgård hade kommit upp med tanken att skriva en hyllningssång till avgående styrelsen. Hyllningsvisan framfördes av Framtidskören en gång och också unisont, ackompanjerade av trubadurerna Alf Ivarsson, gitarr och Jan Albertsson, dragspel.


Här stämmer vi upp i en hyllningssång till gamla styrelsen

Läs mer på föreningens hemsida!

Hyllningsvisa med TACK

Tillägnad Maj-Britt, Gun, Britta, Marie, Ingela, Barbro

Melodi: Mors lille Olle

Sex glada damer ifrån oss går
ni stretat för oss uti sexto-on år
Möten och resor ni fixat så bra
Därför vi hurrar och trall la la la

Gun har fört ordet med stor bravur
ängslig i början men kom ur sin bur.
En nuna i taget och ingen var sur
alla hörde på å sa ja... eller hur?

Ingela pingla vid handen oss fört
reseminnen fixat för minnet så skört
turer med mål som vi numera sett
inget var tråkigt och inget var lett

Barbro Fortunaas blomsterhjälp
aldrig har någon en kru-uka vält?
Brittas servetter för samlare är
kvintessen av AS som vi har så kär

Utan Marie hade vi gått kaputt
allt ska gå runt utan att ta-a slutt
i kassan för då finns det ingenting kvar
av blåbär till björnen som ju var så rar

Ni har ställt upp uti många år
nu slipper ni duka för vår kaffetår
men välkomna är ni att ta er en lott
och därmed berika vår sparade pott 

Sex glada damer ifrån oss går
Vi tackar och bockar för alla de år
Ingela Britta o Maj-Britt och Gun
Barbro Marie våra rosor ni får


Text: Lars Ericsson m.fl.

Därefter ”Ja må de leva………….


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster