Under mars månad fick Strengnäs Tidnings läsare nominera vilka av kommunens 248 föreningar de vill se porträtterade på Strängnäs resecentrum – likt de lokala profiler som välkomnar resenärerna på Läggesta station.
Strängnäs Invånarna har sagt sitt – en gång. Nu ska tjugo bidrag sållas ner till tolv och Strängnäs nya resecentrum kryddas med ett axplock ur kommunens sjudande föreningsliv.
Föreningen Aktiva Seniorer i Strängnäs/Mariefred är en av de 20!

Påhittig förening med aktiva upptåg. Läs mer här!


Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster