Förbundet Aktiva Seniorer

36 medlemmar i Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås gjorde den 3 mars ett intressant studiebesök vid Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening i Köping. I det gamla stationshuset finns en utställning om järnvägsepoken från 1866 till nedläggningen under 1960 talet.

⇒ Läs mer på föreningens hemsida!

⇒ Lokalpressen uppmärksammade besöket!

Vid senaste medlemsmötet hos Aktiva Seniorer i Umeå medverkade kåsören och journalisten Benny Karlsson. Under senaste åren har publiken vid onsdagssammankomsterna slagit rekord flera gånger, men det blir nog svårt att slå det nya rekordet när Benny Karlsson drog omkring 400 medlemmar vid föreningen Aktiva Seniorers senaste sammankomst i Vasakyrkan.

Aktiva Seniorer i Växjö kunde räkna in inte mindre än 140 medlemmar till sammankomsten, där vi skulle få lyssna till skärsvarvaren Ulf Jansson, som kåserade om sin hobby nämligen svarvning i trä under rubr: "Skål sa´skärsvarvaren och tog sig ett järn". På ett medryckande och humoristisk sätt berättade han och visade bilder hur han arbetade med att få fram skålar m.m. ur en trästock. Han hävdade att "träd är skålar på rot". Han berättade också att verktygen inte bara måste vara vassa utan så in i h-e vassa, om det ska gå bra att jobba med dem. Vissa dagar kunde det vara omöjligt att göra skålar och då blev det brasved i stället av trä´t.

⇒ Här finns hela referatet!

Ett mycket intressant och informativt föredrag om hjärtklaffsjukdomar bjöd hjärtläkare Ulf Lindgren på, vid föreningen Aktiva Seniorer i Skellefteås senaste träff på S:t Olovsgården.

”Hjärtat är en avancerad pump som består av två seriekopplade pumpar, med syrefattigt blod på höger sida och syresatt blod på vänster sida” sa Lindgren inledningsvis och visade en bild på ”pumpen”.

Bengt-Göran Bengtsson, ordförande i föreningen Aktiva Seniorer Trollhättan, hade svårt att få tyst på de 400 aktiva seniorerna som kommit till månadsmötet i februari. Han delgav oss resultatet av sin senaste forskning beträffande små babysars begåvning. De blir tysta om han börjar sjunga! Undrar varför?
Månn tro om denna teknik skulle fungera på aktiva seniorer? Den tesen är kvar att utforska Bengt-Göran!
Henrik Olsson, historiker från Innovatum, gav oss en övergripande och intresseväckande bild av industrisamhället Trollhättans korta historia. Bara detta – i dag är världens fattigaste länder rikare än Sverige var för 200 år sedan.

Läs hela referatet på föreningens hemsida!

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster