Förbundet Aktiva Seniorer

Aktiva Seniorer Köpings månadsmöte den 12 maj 2015 blev välbesökt. Ordförande Bengt Rosberg hälsade dagens föredragshållare, journalisten och utrikeskorrespondenten Stig Fredrikson, välkommen.

Stig Fredrikson skojade, med att så många kommit, om det var för honom eller var det ämnet som drog.
Vi fick en bild av vem Putin är, hans barndom, studietid, yrkesval, specialisering vid KGB. Läs mer här!

I mitten av april gjorde föreningen i Borås en resa till några intressanta kyrkor i Västergötland. Resan kallades för märkliga Marka efter en av kyrkorna. Marka heter också en av klubbens aktiva medlemmar, Marka Surin, som kommit till Sverige från Tjeckoslovakien.
Läs mer på föreningens hemsida under fliken Resor.

Vid jullunchen för våra funktionärer i december 2013 framförde styrelsen i vår förening Aktiva Seniorer i Borås några sketcher om den blivande kommungemensamma träffpunkten eller KGT, som den kallades då. Texterna andades en viss misstro mot att projektet verkligen skulle bli av inom rimlig tid.

Det blev så småningom klarlagt att inflyttning skulle kunna ske i mars 2015, men för vår förening gällde det att komma till Simonsland ännu tidigare, eftersom vi hade sagt upp kontraktet med fastighetsägaren på Göteborgsvägen 10. Bridgen kunde flytta in i en halvfärdig lokal, kansliet fick husera först på andra våningen och sedan i en källarbunker, och gruppverksamheten inrymdes provisoriskt på andra våningen för att sedan få ta en time out eller hålla till i lokaler ute på stan.

Fredagen den 20:e mars gjorde Aktiva Seniorer i Karlstad nystart. Föreningen har varit vilande sedan hösten 2014. Nu hade förbundet i samarbete med föreningarna i Eskilstuna och Örebro samt Medborgarskolan i Karlstad tagit initiativ till en nystart. 17 personer deltog, och mötet kom att handla både om tidigare erfarenheter i Karlstad, men framförallt om programmen och arbetssätten i Eskilstuna- och Örebroföreningarna. Ämnen som medlems-rekrytering, ekonomi, hemsidor, förbundets roll och samarbete med Medborgarskolan berördes också. Mötet avslutades med att en grupp på sex personer lovade att träffas och försöka arbeta vidare med nystarten. Stöd utlovades från Eskilstuna, Örebro och Medborgarskolan.

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster