Förbundet Aktiva Seniorer

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås har genomfört årets föreningsstämma. Det gångna året har präglats av en pågående flytt till nya lokaler i det kommungemensamma huset, träffpunkt Simonsland, som ligger alldeles intill stadens textila centrum med Textile Fashion Center och Textilmuséet. Nu i början av mars skall flytten vara helt klar.

Vid Aktiva Seniorer Mariestads månadsmöte den 11 februari var Yvonne Eriksen en uppskattad gäst.

Yvonne, som är bibliotekarie i Värsås, talade med värme om böcker, bokcirklar, att arbeta med böcker och så vidare. Hon hade satt ihop en lista med bra böcker som hon kunde rekommendera. Där fanns böcker för alla smaker – deckare, historia, ”feel good” med mera; nya och gamla i en salig blandning.

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster