Förbundet Aktiva Seniorer

Aktiva Seniorer Köping reste den 7 okt. 2014 till Stockholm. Nästan framme tog vi av till Mälarhöjden och konditori Lyran. En sagolik byggnad högt ovanför Mälaren. Här har musik och sång klingat sedan mitten av 1800-talet.

Efter förmiddagskaffet, var vi snart vid Hallwylska museet.

Därifrån var det inte långt till Riksdagshuset.

Sen eftermiddag och Taxinge slott hade dukat upp för oss till kaffe och tårta, perfekt avslutning på Stockholmsresan.

Läs hela reserapporten på Aktiva Seniorer Köpings hemsida.

Förbundet Aktiva seniorer kongressade i Karlskrona

Aktiva seniorer grundades som en ideell organisation inom Medborgarskolans ram 1988. Man valde, att från början kalla sig seniorer och inte pensionärer. För pensionärerna finns ett antal organisationer, som har till uppgift att bevaka denna grupps intressen. I stället valde man att fokusera på eget ansvar för god hälsa och livsglädje. Man ska främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns drygt 50 föreningar med nära 20 000 medlemmar. Storleken på föreningarna varierar, från cirka 1 800 medlemmar till ett hundratal. Hela verksamheten bygger på medlemmarnas kunskap och engagemang. Förbundet är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna. Nordligaste föreningen är Luleå och sydligaste Ystad.

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster