Förbundet Aktiva Seniorer

Ett 60-tal Aktiva Seniorer besökte 3 september Ekeby reningsverk och våtmark i Eskilstuna. Våra kunniga och trevliga guider Andreas Pettersson och Roland Alsbro berättade om anläggningen och hur avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Efter ett sista reningssteg i den s.k. våtmarken kan sedan vattnet rinna tillbaka i Eskilstunaån. Vattnet är då renare än vad våra miljövårdande myndigheter kräver. Restprodukterna blir biogas för fordon och rötslam för övertäckning av deponin i Lilla Nyby. Alltigenom ett intressant studiebesök, som avslutades med kaffe och kaka på L och Ö hos Möller bil strax intill.

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster