Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva seniorer kongressade i Karlskrona

Aktiva seniorer grundades som en ideell organisation inom Medborgarskolans ram 1988. Man valde, att från början kalla sig seniorer och inte pensionärer. För pensionärerna finns ett antal organisationer, som har till uppgift att bevaka denna grupps intressen. I stället valde man att fokusera på eget ansvar för god hälsa och livsglädje. Man ska främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns drygt 50 föreningar med nära 20 000 medlemmar. Storleken på föreningarna varierar, från cirka 1 800 medlemmar till ett hundratal. Hela verksamheten bygger på medlemmarnas kunskap och engagemang. Förbundet är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna. Nordligaste föreningen är Luleå och sydligaste Ystad.

Aktuellt från föreningarnas hemsidor