Förbundet Aktiva Seniorer

Vi var 38 st Aktiva Seniorer från Malmö som en solig förmiddag åkte med buss till Kalkbrottet på Limhamn. Vi togs emot av en guide som visade oss runt och berättade om geologi, gamla industriminnen och om dagens växt- och djurliv. Kalkbrottet är idag klassat som ett naturreservat. Kalkbrottet är 1300 m långt, 800 brett och 65 m djupt.

Läs mer och se fler bilder på föreningens hemsida!

En kall morgon i veckan efter påsk startade vi vår resa i Vedens härad. Dock lämnade vi aldrig Borås, för hela Vedens härad ligger i Borås!
Vårt första stopp var Mölarps kvarn. Ordförande Ann-Britt Boman i Fristads hembygdsförening hälsade oss välkomna, och vid morgonkaffet informerade hon oss om kvarnen och den ö i Viskan som kvarnen ligger intill. Gården Mölarp är omnämnd i Skara Stifts Jordebok av år 1540. Den benämndes då Mölatorp. Kvarnen ägs och sköts numera av hembygdsföreningen. Den har renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. Viskan delar sig vid Mölarp så det bildas en ö. Ön ingår i ett naturreservat. Där finns drygt 250 växtarter, bl a den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. Backsipporna hade tyvärr inte kommit upp ännu, vi fick nöja oss med att se på blåsippor och vitsippor. Med lite tur kan man här få se forsärla och strömstare.

Föreningens hemsida.

Modevisningar är populära vilket visade sig med all tydlighet då Aktiva Seniorer i Umeå nyligen inbjöd till onsdagsmöte. Almanackan visade den 19 april och våren hade inte riktigt velat visa upp sig i Umeå. Men inne i värmen i Vasakyrkan hade som vanligt en stor skara medlemmar infunnit sig över en timme innan programmet började och man fikade då under den första timmen.

Se fler bilder och läs mer på föreningens hemsida!

Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå är inte bland de äldsta föreningarna i Umeå, men ändå firade föreningen sitt 25-årsjubileum nyligen. Föreningen bjöd alla medlemmar på tårta i Vasakyrkan och en stor publik på nära 400 medlemmar köade innan portarna öppnade kl 13 för en timmes fika. Därefter fick de lyssna till första delen av en historik över föreningen som styrelseledamoten Dag Magnusson sammanställt.

Dag Magnusson
Dag Magnusson


Han började med riksförbundets bildande 1989 och dess arbete med stadgar och att ta fram en vision av verksamhetens mål. Därefter övergick han till att redovisa hur Umeåföreningen bildades åren 1991-1992 med dess förste ordförande Artur Åberg, som en av eldsjälarna.

En kylig dag i april gjorde FAS Borås en resa till två intressanta industrimuseer i trakterna runt Gnosjö. De är s.k. levande museer eftersom de gamla industrierna fortfarande fungerar så som de gjorde en gång i tiden. Första stoppet blev på Töllstorps industrimuseum. Där började vi med att värma oss med kaffe, fralla och kaka. Därefter tog vår duktiga guide med oss runt bland alla byggnader och visade hur tråddragningen gick till. Hur man startade med en järnstång och hur man undan för undan drog ut denna till allt smalare järntrådar. Själva tråddragningen gick till så att metallen drogs genom ett ovalt hål i ett särskilt härdat verktyg.

Läs mer på föreningens hemsida!

Den 16 mars hälsade Staffan Anger, Västerås f.d. riksdagsman, 54 Aktiva Seniorer välkomna till Miniatyrjärnvägen i den gamla bleckplåtsfabriken i Kungsör. Där har börjat byggas en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Vi besökare kände igen en del landmärken och byggnader.

Läs mer på Aktiva Seniorer Västerås hemsida!

Umeå. Föreningen Aktiva Seniorer har nyligen haft föreningsstämma på Vasakyrkan i Umeå. Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar har ökat med 25 till 810 och att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande. 24 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 12 föredrag, 2 studiebesök, 1 modevisning samt 1 bussutflykt. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Umeå: Ett 60-tal medlemmar besökte nyligen Brännlands Cider i Vännäsby. Andreas Sundgren-Graniti är grundare och VD för detta företag som startade 2008–2009. Andreas berättade först lite om sig själv och vad han arbetat med tidigare: musiker, studier till kock, köpa en fårfarm eller starta ett ölbryggeri.

Läs mer på Aktiva Seniorer Umeås hemsida!

Aktuellt från föreningarnas hemsidor