Förbundet Aktiva Seniorer

Under mars månad fick Strengnäs Tidnings läsare nominera vilka av kommunens 248 föreningar de vill se porträtterade på Strängnäs resecentrum – likt de lokala profiler som välkomnar resenärerna på Läggesta station.
Strängnäs Invånarna har sagt sitt – en gång. Nu ska tjugo bidrag sållas ner till tolv och Strängnäs nya resecentrum kryddas med ett axplock ur kommunens sjudande föreningsliv.
Föreningen Aktiva Seniorer i Strängnäs/Mariefred är en av de 20!

Påhittig förening med aktiva upptåg. Läs mer här!

A-M Alströmer. Foto: Lars Hjelm
   A-M Alströmer. Foto: Lars Hjelm

Ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm, Föreningen Aktiva Seniorer i Borås, hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till vårens sista månadsmöte och överlämnade ordet till Lisa från Onyx. Hon berättade om företagets satsning på seniorverksamhet på anläggningen vid Knalleporten och inbjöd till två provapåveckor med start i vecka19.

Därefter var det dags för AM Alströmer från Alingsås att tala om Gustav Vasas andra hustru Margareta Leijonhufvud, som levde mellan 1516 och 1551.

Margareta Leijonhufvuds familj flyttade från Ekebergs slott i Närke till ön Loholmen i sjön Anten, och där växte den blivande drottningen upp. Hennes far Erik Abrahamson Leijonhufvud halshöggs vid Stockholms blodbad. Det var tänkt att Margareta skulle gifta sig med Svante Sture, men Gustav Vasa for till Loholmen och såg till att det 1536 blev bröllop mellan honom och Margareta. Under sin korta levnad födde Margareta 10 barn, bl a de blivande kungarna Johan och Karl. Alla hennes döttrar blev ingifta i Europas kungahus.

Föredragshållaren visade en målning av drottningen med de tre riksregalierna, och man lade märke till den höga pannan. Margareta Leijonhufvud blev mycket omtyckt och sörjdes djupt av Gustav Vasa. En byst av henne finns i Gräfsnäs slottspark.
I det intressanta föredraget tog AM Alströmer även upp den manliga dominansen bland kungliga statyer samt de gamla hålvägarna, som var viktiga för de dåtida kommunikationerna.  

Kaffe och ett lotteri, där två böcker om Margareta Leijonhufvud hörde till vinsterna, avslutade mötet.

Rolf Bååth

Framtidsgruppen under ledning av Åke Källgård hade kommit upp med tanken att skriva en hyllningssång till avgående styrelsen. Hyllningsvisan framfördes av Framtidskören en gång och också unisont, ackompanjerade av trubadurerna Alf Ivarsson, gitarr och Jan Albertsson, dragspel.


Här stämmer vi upp i en hyllningssång till gamla styrelsen

Läs mer på föreningens hemsida!

Hyllningsvisa med TACK

Tillägnad Maj-Britt, Gun, Britta, Marie, Ingela, Barbro

Tio läsecirklar, en årlig bokbytardag samt en skrivarcirkel visar med all tydlighet att vi medlemmar är mycket intresserade av litteratur.

I mitten av februari träffades 40 läsglada medlemmar för att byta böcker med varandra, fika ihop och ha det allmänt trivsamt tillsammans.

Bordsvis, åtta personer i taget, får gå fram till det dignande bokbordet och göra sitt första bokval. När deltagarna kring de fem borden har fått välja sin första bok är det dags att göra en andra vända, i en annan ordning. Och en tredje, innan det blir huggsexa om resterna.

Läs mer på föreningens hemsida!

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster