Förbundet Aktiva Seniorer

En kylig dag i april gjorde FAS Borås en resa till två intressanta industrimuseer i trakterna runt Gnosjö. De är s.k. levande museer eftersom de gamla industrierna fortfarande fungerar så som de gjorde en gång i tiden. Första stoppet blev på Töllstorps industrimuseum. Där började vi med att värma oss med kaffe, fralla och kaka. Därefter tog vår duktiga guide med oss runt bland alla byggnader och visade hur tråddragningen gick till. Hur man startade med en järnstång och hur man undan för undan drog ut denna till allt smalare järntrådar. Själva tråddragningen gick till så att metallen drogs genom ett ovalt hål i ett särskilt härdat verktyg.

Läs mer på föreningens hemsida!

Den 16 mars hälsade Staffan Anger, Västerås f.d. riksdagsman, 54 Aktiva Seniorer välkomna till Miniatyrjärnvägen i den gamla bleckplåtsfabriken i Kungsör. Där har börjat byggas en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Vi besökare kände igen en del landmärken och byggnader.

Läs mer på Aktiva Seniorer Västerås hemsida!

Umeå. Föreningen Aktiva Seniorer har nyligen haft föreningsstämma på Vasakyrkan i Umeå. Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar har ökat med 25 till 810 och att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande. 24 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 12 föredrag, 2 studiebesök, 1 modevisning samt 1 bussutflykt. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Umeå: Ett 60-tal medlemmar besökte nyligen Brännlands Cider i Vännäsby. Andreas Sundgren-Graniti är grundare och VD för detta företag som startade 2008–2009. Andreas berättade först lite om sig själv och vad han arbetat med tidigare: musiker, studier till kock, köpa en fårfarm eller starta ett ölbryggeri.

Läs mer på Aktiva Seniorer Umeås hemsida!

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster