Förbundet Aktiva Seniorer

Umeå. Föreningen Aktiva Seniorer har nyligen haft föreningsstämma på Vasakyrkan i Umeå. Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar har ökat med 25 till 810 och att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande. 24 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 12 föredrag, 2 studiebesök, 1 modevisning samt 1 bussutflykt. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Umeå: Ett 60-tal medlemmar besökte nyligen Brännlands Cider i Vännäsby. Andreas Sundgren-Graniti är grundare och VD för detta företag som startade 2008–2009. Andreas berättade först lite om sig själv och vad han arbetat med tidigare: musiker, studier till kock, köpa en fårfarm eller starta ett ölbryggeri.

Läs mer på Aktiva Seniorer Umeås hemsida!

År 2016 fick förbundet Aktiva seniorer en ny förening, nämligen Ranrike. Det är en förening i norra Bohuslän med medlemmar från orter som Grebbestad, Tanum och Strömstad. Nu har några föreningsmedlemmar med ordföranden Reine Olsson i spetsen besökt Aktiva seniorer i Borås. Boråsföreningen håller till i det kommunala föreningshuset Träffpunkt Simonsland, och där tog föreningens kansliansvariga Birgit Nilsson emot bohuslänningarna.

Efter en inledande pratstund blev det en rundvandring i huset. Man fick se boråsarnas kansli, studielokaler och samlingssalen Åsikten. Vandringen avslutades med fika i cafeterian.

Sedan var det dags för besökarna att gå till Textilmuseet.

Aktuellt från föreningarnas hemsidor

Texter och bilder med personer på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida
De bilder och texter som skickas till webmastern förutsätts vara godkända (samtycke begärd) att bli publicerade på förbundets hemsida! Om någon inte vill vara med på en bild eller text, som redan är publicerad på hemsidan, så var vänlig meddela webmastern, så tas den bort.

Webmaster