Förbundet Aktiva Seniorer

Dokument under Föreningsservice är i första hand avsedda för föreningarnas ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webbmaster. Det är därför viktigt att Föreningsregistret är uppdaterat.
För att kunna ta del av dokument under Föreningsservice, behöver Du vara registrerad och inloggad på hemsidan.