Förbundet Aktiva Seniorer

Inbjudan med program och anmälningsblankett har skickats ut till samtliga föreningsordföranden.

Tidplan:

2018-04-13 Senaste dag för anmälan

2018-04-25 Senaste dag för inlämning av motioner

2018-05-09 Utskick av handlingar, som också skall finnas tillgängliga på hemsidan

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Läs mer här!