Inbjudan med program och anmälningsblankett har skickats ut till samtliga föreningsordföranden.

Tidplan:

2018-04-13 Senaste dag för anmälan

2018-04-25 Senaste dag för inlämning av motioner

2018-05-09 Utskick av handlingar, som också skall finnas tillgängliga på hemsidan