Hem   »   IT-stöd

IT-stöd

Här kommer Förbundsstyrelsen att erbjuda olika IT-stöd till Föreningarna

IT-grupp

Förbundsstyrelsen har etablerat en IT-grupp, se Förbundsstyrelsen

Mål för IT-gruppen

Förbundet vill erbjuda digitala verktyg för att effektivisera föreningarnas administration och på så sätt frigöra resurser för föreningarnas egentliga uppgift: att skapa aktiviteter för medlemmarna.

Vi erbjuder stöd för införande och användning av verktygen

Mina Aktiviteter för

  • medlemsregister
  • bokningar/avbokningar
  • redigering av aktiviteter 
  • medlemskommunikation

(registrering, publicering av information av aktiviteter, utskick av e-post, dokument mm, uppföljning av anmälningar, närvarolistor)

WordPress för hantering av hemsidan och

Visma för ekonomi och bokföring

Förbundets mål är att minst hälften av föreningarna ska använda Mina Aktiviteter och WordPress före utgången av 2023.

Vad gör IT-gruppen?

Rådgivande grupp för förbundet vad gäller IT-frågor (Mina Aktiviteter, WordPress och andra lösningar man kan tänks införa)

Vilka finns med i IT-gruppen och vilka roller vi har idag

Gruppen består idag av 2 styrelsemedlemmar

  • Roger är webbmaster med ansvar för Förbundets webbsida och för frågor avseende IT-tjänster.
  • Vivian är ansvarig för ERFA-gruppen. . Stödjer föreningar som vill börja använda Mina aktiviteter