Förbundsstyrelsen

Aktiva Seniorers förbundsstyrelse 2020-2022

Förbundsstyrelsens sammansättning vald vid Förbundsstämma september 2020: