Förbundsstyrelsen

Aktiva Seniorers förbundsstyrelse 2018-2019

Förbundsstyrelsens sammansättning vald vid Extra Förbundsstämma i Örebro 30 augusti 2018: