Hem   »   Förbundet   »   Styrelsen och funktionärer   »   Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Aktiva Seniorers förbundsstyrelse 2022-2023

Förbundsstyrelsens sammansättning vald vid Förbundsstämma maj 2022:

Åke Sundby, Ordförande
ake.sundby@web.de
Mobiltelefon: 0702-79 47 45
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png
Vivian Vimarlund, Sekreterare, medlem i IT-gruppen
vimarvivi@gmail.com
Mobiltelefon: 076-20 74 838
Roger Edvinsson, Vice ordförande, Webmaster, medlem i IT-gruppen
k.r.roger.edvinsson@gmail.com
Mobiltelefon: 0705-74 95 37
Gunilla Broberg, Kassör, Adjungerad styrelseledamot utsedd av Förbundets styrelse.
gbroberg@telia.com
Carin ”Cajsa” Arenius, Ledamot, medlem i IT-gruppen
cajsa@ipakarriar.se
Mobiltelefon: 0703-10 33 61
Anita Geijer, Ledamot
anitageijer@gmail.com
Mobiltelefon: 0730-42 18 16
Lars Hallbergson, Ledamot, PR-material
lars.hallbergson@outlook.com
Mobiltelefon: 0702-13 42 80