Hem   »   Förbundet   »   Styrelsen och funktionärer   »   Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Aktiva Seniorers förbundsstyrelse 2023-2024

Förbundsstyrelsens sammansättning vald vid Förbundsstämma den 24 maj 2023:

Vivian Vimarlund, Ordförande, medlem i IT-gruppen
vimarvivi@gmail.com
Mobiltelefon: 076-20 74 838
Roger Edvinsson, Vice ordförande, Webmaster, medlem i IT-gruppen
k.r.roger.edvinsson@gmail.com
Mobiltelefon: 0705-74 95 37
Anita Geijer, Ledamot
anitageijer@gmail.com
Mobiltelefon: 0730-42 18 16
Lars Hallbergson, Ledamot, PR-material
lars.hallbergson@outlook.com
Mobiltelefon: 0702-13 42 80
Jan-Anders Cedefur, Ledamot
jan-anders.cedefur@telia.com
Mobiltelefon: 0761-14 59 40
Ewa Jerlinder Nord, Ledamot
ewajerlinder@hotmail.com
Mobiltelefon; 0703-16 66 83
Lena Lindqvist, Ledamot
lena.lindqvist21@gmail.com
Mobiltelefon: 070-560 61 60