Kontakt

Kontakt

Adress: Förbundet Aktiva Seniorer
c/o Lilian Nilsson
Södra Trängallén 5 A
541 46 Skövde

E-post: info@aktivaseniorer.com

Övrig information

Bankgiro: 5400-1359

Organisationsnr: 894002-3263