Lokala föreningar

Lokala föreningar

Aktiva Seniorers föreningar finns på många orter i landet. Många av dem har egna hemsidor, där du kan få information om aktuellt program och hur du kan få kontakt, bl.a. för att göra en intresseanmälan om medlemskap!

Enligt styrelsebeslut 2017-05- 04 har samråden och ordförande – konferenserna samma indelning. Nedanstående indelning med nya namn på regionerna fastställdes av styrelsen 2017-11-14 /15, och tre ändringar har sedan gjorts.

FAS Syd

FAS Väst

FAS Bergslagen

FAS Öst

FAS Nord