Hem   »   Förening och medlem   »   Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.